Årets Trädgårdsbok 2021

Har du skrivit eller producerat en trädgårdsrelaterad bok? Skicka in boken för bedömning. Fackmanajuryn läser och bedömer allt som levereras till oss!

Skicka in böcker för bedömning!
Juryn välkomnar trädgårdstitlar som utkommit under senvåren, sommaren eller hösten 2020, samt böcker som utges under våren 2021. Vi behöver 5 fysiska exemplar av varje bok och även en pdf- fil, detta för att flera i fackmannajuryn ska kunna läsa varje bok för en bredare bedömning. PDF:er skickas till undertecknad.

Deadline 2021
Deadline för fysisk boklevereras: 25 mars 2021

Leveransadress: (Postnord)
Riksförbundet Svensk Trädgård
Att. Stockholms Gartnersällskap
Box 2966
187 29 Täby

Vid direktleverans (OBS! Öppettider fm. måndag- torsdag)

Riksförbundet Svensk Trädgård
Nytorpsvägen 34, Täby

Kontakt på Riksförbundet Svensk Trädgård:
Medlemsservice: 08-792 13 15
Christina Säll: 0727419770

Bakgrund till utmärkelsen
Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på att höja kvalitén på svensk trädgårdsliteratur och bredda insikten om vad som utgör trädgårdslitteratur. Juryn består av yrkesverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt sakkunniga som kompletterar juryn.

Mässorna Nordiska Trädgårdar i Stockholm och Bokmässan i Göteborg
Sedan 2014 satsar Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdsböcker för allmänheten på vårens mässa Nordiska trädgårdar i Stockholm. I år deltar vi digitalt. Under Bokmässan i Göteborg offentliggörs vinnaren av Årets Trädgårdsbok. Hur vi deltar i år är ännu oklart, men vinnaren av utmärkelsen kommer att offentliggöras i anslutning till Bokmässan.

Har du frågor om Årets Trädgårdsbok? Kontakta mig!
Mariana Vodovosoff, jurymedlem
E-post: mariana.vodovosoff@gmail.com (PDF:er skickas till mig)
Mobil: 0707 – 95 35 29