Styrelse 2021


Ordförande:
 Petter Bergström

Vice ordförande: Gunilla Hassellöf Johansson

Sekreterare:  Christina Aili

Klubbmästare:
Jimmy Lyhagen

Skattmästare: Siv Stagman

Övriga Ledamöter:

Hanna Allert Karlsson

Kristina Björk

Pia Silins

Suppleanter:

Charlotte Westring

Sara Gisslén