Styrelse 2018

Ordförande: Christian Brown, trädgårdsmästare
E-post: willchris69@hotmail.com
Mobil: 070-7919736

Sekreterare: Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare & landskapsarkitekt

Skattmästare: Lennart Pöppel, organisationssekreterare
E-post: lennart.poppel@bredband.net
Mobil: 070-877 47 20

Klubbmästare: Elisabeth Andersson, journalist

Ledamot: Eva Wirén, hortonom

Ledamot: Inger Johnsson, trädgårdsutbildare

Ledamot: Kjell Furberg, trädgårdsmästare & botanist
E-post: kjellito@gmail.com
Mobil: 070-774 77 11

Suppleant: Sofia Bodor, trädgårdsmästare

Suppleant: Gustav Lindkvist, trädgårdsmästare