Årets Trädgårdsbok 2022

Skicka in trädgårdsböcker för bedömning!
Juryn för Årets Trädgårdsbok välkomnar trädgårdsböcker som utkommit under senvåren, sommaren eller hösten 2021, samt böcker som utges under våren 2022. Juryn behöver 5 fysiska exemplar av varje bok samt en pdf- fil.

Deadline 2022
Tidigare har inskickade fysiska böcker ställts ut och presenteras under Nordiska Trädgårdsmässa i Stockholm under mars månad. Men osäkerheten kring pandemin innebär att Gartner sällskapets bokmonter ställs in och juryns bokdeadline skjuts fram och blir nu den 30 april 2022.

Leveransadress: (Postnord)
Riksförbundet Svensk Trädgård
Att. Stockholms Gartnersällskap
Box 2966
187 29 Täby

Vid direktleverans (OBS! Kontor bemannat fm. måndag- torsdag)
Riksförbundet Svensk Trädgård
Nytorpsvägen 34, Täby

Kontakt på Riksförbundet Svensk Trädgård:
Medlemsservice: 08-792 13 15
Christina Säll: 0727419770

Bakgrund till utmärkelsen
Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003. Fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på kvalitén på svensk trädgårdslitteratur och bredda insikten om vad som utgör trädgårdslitteratur. Juryn består av yrkesverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt sakkunniga som kompletterar juryn.

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?
Juryn tar ställning till alla inkomna titlar som skickas in i tid. Det är upp till bokförlag eller författare att själva välja ut titlar ur sin utgivning och skicka in böcker och digitala filer.

Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas, såsom kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Offentliggörande av utmärkelsen
Tidigare har vinnaren av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok offentliggjorts på Bokmässan i Göteborg vid den Gröna Scenen. Oklart hur det blir i år med fortsatt pandemi. Men i oktober 2021 genomfördes en offentlig presentation på Rönnells Antikvariat i Stockholm av nominerade titlar och vinnare av utmärkelsen. Möjligen blir det så även i år.

Har du frågor om Årets Trädgårdsbok?
Kontakta Mariana Vodovosoff, jurymedlem och kontaktperson för Årets Trädgårdsbok
E-post: Mariana.vodovosoff@gmail.com (PDF:er skickas till mig)
Mobil: 0707 – 95 35 29