Årets Trädgårdsbok 2021

Har du skrivit eller producerat en trädgårdsrelaterad bok? Skicka in boken för bedömning. Fackmanajuryn läser och bedömer allt som levereras till oss!

Vi välkomnar titlar som utkommit under senvåren, sommaren eller hösten 2020, utöver det som utges under våren 2021. Vi behöver 5 fysiska exemplar av varje bok och gärna även en pdf- fil, detta för att flera i fackmannajuryn ska kunna läsa varje bok för en bredare bedömning.

Deadline 2021
Deadline för boklevereras 2021 är den 19 mars 2021.

Leveransadress:
(Postnord)
Riksförbundet Svensk Trädgård
Att. Stockholms Gartnersällskap
Box 2966
187 29 Täby

Vid direktleverans (Kontorstid)
Riksförbundet Svensk Trädgård
Nytorpsvägen 34, Täby
(Kontakt på Riksförbundet Svensk trädgård: Christina Säll, redaktör, mobil: 0727419770)

Bakgrund till utmärkelsen
Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på att höja kvalitén på svensk trädgårdsliteratur, men även bredda insikten om vad som utgör en trädgårdsbok.

Fackmannajuryn består av yrkesverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt ett antal sakkunniga som kompletterar juryn. Under senare år har juryns ledamöter utökats då det skett en ökningen av antalet trädgårdstitlar som utges och skickas in till juryn för bedömning.

Mässorna Nordiska Trädgårdar i Stockholm och Bokmässan i Göteborg
Gartnersällskapets erfarenhet från både Trädgårdsmässan och Bokmässan är att det finns ett stort intresse för att diskutera trädgårdslitteratur bland mässbesökare. Hur det blir med deltagande på mässorna under 2021 är ännu oklart på grund av Corona-pandemin.

Sedan 2014 satsar Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdsböcker för allmänheten på vårens mässa Nordiska trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna böcker ställs ut i sällskapets monter och presenteras under ett scenprogram.

Vinnaren offentliggörs på Bokmässan i Göteborg
På höstens Bokmässan i Göteborg tillkännages vinnaren av Årets Trädgårdsbok under branschdagen. Utmärkelsen utdelas från den Gröna scenen. Alla nominerade titlar offentliggörs innan bokmässan, ställs ut i sällskapets monter och presenteras i scenprogram. Gartnersällskapet publicerar pressmeddelanden om utmärkelsen.

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?
Fackmannajuryn tar ställning till alla inkomna titlar, som skickas in i tid för att presenteras på vårens mässa Nordiska Trädgårdar. Det är upp till bokförlag att själva välja ut titlar ur sin utgivning och skicka in böckerna . Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas, såsom kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?
Kontakta: Mariana Vodovosoff
E-post mariana.vodovosoff@gmail.com, Mobil: 0707 – 95 35 29