Årets Trädgårdsbok

Litteratur inom trädgårdsområdet är en starkt växande sektor. Vi inreder våra gröna rum och ägnar dem allt större intresse: Fönsterträdgården, balkongen, uterummet, hobbyväxthuset och villatomten. Till hjälp och inspiration finns trädgårdslitteraturen. Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité.

Nyordning av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok
I samband med tio-årsjubileet gjordes en nyordning av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok. Sedan 2014 satsar nu Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdstitlar för allmänheten på vårens mässa Nordiska Trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna trädgårdstitlar ställs ut, presenteras och görs tillgängliga för mässbesökarna. Gartnersällskapets erfarenhet från både Bok- och Trädgårdsmässan visar att det finns ett stort intresse att diskutera trädgårdslitteratur bland allmänheten.

Nomineringar
Fackmannajuryn tar ställning till alla inkomna titlar, som skickas in för att presenteras vårens mässa Nordiska Trädgårdar i Stockholm och juryn som ambition att nominera 10 trädgårdsböcker. Det är upp till bokförlag att själva välja ut 1-10 titlar ur sin utgivning och skicka in böckerna så att dessa kan presenteras i Gartnersällskapets monter och bedömas av fackmannajuryn. De nominerade böckerna presenteras i scenprogrammet under mässans sista dag.

Tidigare har juryn nominerat och allmänheten röstat. Nu väljer fackmannajuryn, men har valt att behålla konceptet ”Mest önskade trädgårdsbok”. Mässbesökare kommer att kunna lägga en lottsedel på sin favoritbok, som de sedan kan vinna.

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?
I fackmannajuryn ingår sällskapets styrelsemedlemmar och sakkunniga rådgivare. Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas, såsom kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Vinnaren offentliggörs på Bok- och bibliotek
På Bok & Biblioteksmässan i Göteborg tillkännages vinnaren av Årets Trädgårdsbok 2014 och ”Mest önskade trädgårdsbok” redovisas. Gartnersällskapet publicerar pressmeddelanden i samband med nominering och när utmärkelsen utdelas. Inskickade och nominerade böcker får exponering på mässorna, i scenprogram och på webbplatser.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?
Kontakta Mariana Vodovosoff, E-post mariana.vodovosoff@gmail.com eller mobil: 0707 – 95 35 29