Årets Trädgårdsbok

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Litteratur inom trädgårdsområdet är en starkt växande sektor. Fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på att höja kvalitén på svensk trädgårdsliteratur, men även bredda insikten om vad som utgör en trädgårdsbok. De senaste årens har juryn sett en ökning av titlar som skickas in och bedöms, en utveckling som går i takt med en växande grön bransch.

Fackmannajuryn

Juryn består av yrksverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt ett antal sakunninga som kompletterar juryn. Under senare år har juryns ledamöter utökats då det skett en ökningen av antalet trädgårdstitlar som utges och skickas in till juryn för bedömning.

Deadline till Nordiska trädgårdar

Sedan 2014 satsar Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdsböcker för allmänheten på vårens mässa, Nordiska trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna böcker ställs ut i sällskapets monter och presenteras under ett scenprogram. Gartnersällskapets erfarenhet från både Bok- och trädgårdsmässan är att det finns ett stort intresse för att diskutera trädgårdslitteratur bland mässbesökare.

Fackmannajuryn tar ställning till alla inkomna titlar, som skickas in i tid för att presenteras på Nordiska Trädgårdar. Det är upp till bokförlag att själva välja ut 1-10 titlar ur sin utgivning och skicka in böckerna så att dessa kan presenteras i Gartnersällskapets monter och därfter läsas och bedömas av fackmannajuryn under vår och sommar.

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?

I fackmannajuryn ingår sällskapets styrelsemedlemmar och sakkunniga rådgivare. Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas, såsom kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Vinnaren offentliggörs på Bok- och bibliotek

På Bok & Biblioteksmässan i Göteborg tillkännages vinnaren av Årets Trädgårdsbok. Gartnersällskapet publicerar pressmeddelanden i samband med nominering och när utmärkelsen utdelas på Bok- och bibliotekmässan branchdag.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?

Kontakta Mariana Vodovosoff, E-post mariana.vodovosoff@gmail.com eller mobil: 0707 – 95 35 29