Årets Trädgårdsbok

Bakgrund till utmärkelsen
Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Litteratur inom trädgårdsområdet är en starkt växande sektor. Fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på att höja kvalitén på svensk trädgårdsliteratur, men även bredda insikten om vad som utgör en trädgårdsbok.

De senaste årens har juryn sett en ökning av titlar som skickas in och bedöms, en utveckling som går i takt med en växande grön bransch. Fackmannajuryn består av yrkesverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt ett antal sakkunniga som kompletterar juryn. Under senare år har juryns ledamöter utökats då det skett en ökningen av antalet trädgårdstitlar som utges och skickas in till juryn för bedömning.

Deadline till våren mässan Nordiska trädgårdar i Stockholm
Sedan 2014 satsar Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdsböcker för allmänheten på mässan Nordiska trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna böcker ställs ut i sällskapets monter och presenteras under ett scenprogram. Gartnersällskapets erfarenhet från både Trädgårds- och bokmässan är att det finns ett stort intresse för att diskutera trädgårdslitteratur bland mässbesökare.

Fackmannajuryn tar ställning till alla inkomna titlar, som skickas in i tid för att presenteras på Nordiska Trädgårdar. Det är upp till bokförlag att själva välja ut titlar ur sin utgivning och skicka in böckerna .

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?
Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas, såsom kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Vinnaren offentliggörs på Bokmässan i Göteborg
På Bokmässan i Göteborg tillkännages vinnaren av Årets Trädgårdsbok under branschdagen. Alla nominerade böcker offentliggörs innan bokmässan, ställs ut i sällskapets monter och presenteras i scenprogram. Gartnersällskapet publicerar pressmeddelanden om utmärkelsen.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?
Kontakta: Mariana Vodovosoff
E-post mariana.vodovosoff@gmail.com
Mobil: 0707 – 95 35 29