Årets Trädgårdsbok 2005

Till Årets trädgårdsbok 2005 har mässbesökarna på Nordiska Trädgårdar i Älvsjö valt ’Vår trädgårdsbok’ skriven av Christel Kvant och Inger Palmstierna, utgiven av Prisma.

Drygt 1200 mässdeltagare har röstat bland de tio olika böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur förlagens urval av 2005 års trädgårdsböcker.

Stockholms Gartnersällskap ber att få gratulera vinnarna samt de tre röstande mässdeltagare som vunnit i utlottningen av bokpaket samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap. Vinnande förlag får diplom, författare erhåller diplom samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap:

Vi vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2005”.

Nomineringen av Årets trädgårdsbok 2005

Styrelsen tillskrev ca 20 förlag och bad dem välja 1-5 titlar ur sin utgivning av trädgårdsböcker 2004. Vi fick 25 titlar och bland dem nominerade vi 10 stycken till Årets trädgårdsbok 2005.

Nomineringskommittén bestod 2005 av Stockholms Gartnersällskaps ordförande trädgårdstekniker Carita Wallman Larsson Gartnerfondens ordförande landskapsarkitekt Jörgen Orback landskapsarkitekt Kerstin Fogelberg, marknadsekonom Mats Karlströmer, akademiörtagårdsträdgårdsmästare Lena Hansson, hortonomerna Solveig Sidblad, Åsa Ahrland och Katrin Selander, fil kand Margareta Nordell och civ ing Göran Eriksson.

Nominerade till Årets trädgårdsbok 2005 samt Hedersomnämnande utom tävlan

Följandetio böcker har nominerats av Stockholms Gartnersällskap till Årets Trädgårdsbok 2005. En bok har erhållit hedersomnämnande utom tävlan.

Vildros och kaprifol- Trädgården på ön
Författare: Torsten Wallin
Foto: författaren
Illustrationer: Eva Grytberg, Eva Alvemur
Albert Bonniers Förlag

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla växtintresserade trädgårdsfantaster och alla som älskar naturen vid havet.
Allmänt intryck: En mycket vacker bok och en personlig skildring av en privat trädgård som har specifika förutsättningar i Stockholms ytterskärgård. Den är både inspirerande och kunskapsgivande med många tips om växter och växtkomposition. Här skildras både vedermödor och glädjeämnen med att skapa en trädgård i ett svårt klimat.
Boken innehåller många vackra illustrationer, såväl beskrivande sektioner , trädgårdsritning och stämningsfulla foton.

Planera trädgården – Skapa ditt eget paradis
Författare: Anders R Dagsberg Bertil K Johansson
Foto: Bertil K Johansson
Illustrationer: Anders R Dagsberg
ICA bokförlag

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla som vill anlägga en ny trädgård eller planera om sin gamla.
Allmänt intryck: En lättläst bok med vackra och detaljerade bilder, som ger idéer och handledning till skapande av en egen personlig trädgård.
Boken ger bra information om vad man bör tänka på innan trädgården anläggs och under arbetets gång. Man får lära sig att även små detaljer är betydelsefulla för trädgårdens slutliga väl genomarbetade helhet. Olika trädgårdstyper beskrivs med detaljerade skisser och förslag på växtval. Boken ger också tips om mindre kända växter som är odlingsvärda. I den här boken finns säkert mycket inspiration som kan ge resultat i den egna trädgården.

Änglatrumpeter och spikklubbor. Så får du dem att blomma rikligt.
Författare: Lars och Birgitta Geite
Foto: författarna
Teckningar: Brigitta Geite
ICA bokförlag

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla växt- och odlingsintresserade Allmänt intryck:
En bok som förmedlar Lars och Birgitta Geites fascination för dessa praktfulla växter. Olika arter och sorter presenteras och författarnas delar generöst med sig av sina egna erfarenheter av odlingen och skötseln på ett kunnigt och pedagogiskt sätt. De vackra och omväxlande instruktiva bilderna väcker lust att börja odla själv. En liten pärla som kommer inspirera odlare lång tid framöver.

Allt om trädgård
Författare: Marie och Björn Hansson med flera
Foto: Björn Hansson – merparten av bokens bilder
Natur och Kultur/Fakta etc.

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade.
Allmänt intryck: Som titeln anger är det en komplett handbok med idéer och förslag för alla områden i trädgården. Boken består av fyra delar: Planering, Växterna, Köksträdgården och Trädgårdspraktika. Den är trots sin stora omfattning förhållandevis lätt att hitta i.
Här kan både nybörjaren och den mer erfarne hämta kunskap och inspiration för att kunna förverkliga sina trädgårdsdrömmar. Från grundplanering till den praktiska planteringen. Med sina 528 sidor, 1450 utmärkta färgfoton, 110 färgillustrationer och 1800 växtbeskrivningar är det ett genomarbetat och välskrivet praktverk.

Italienska trädgårdar
Författare: Ann Larås
Foto: Åke E:son Lindman
Natur och Kultur/Fakta etc.

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: trädgårdshistoriskt och/eller kulturhistoriskt intresserade, Italienfrälsta.
Allmänt intryck: Journalisten Ann Larås har skrivit en inspirerande bok om några av hennes favoritträdgårdar i Italien. Författaren besöker både de äldre berömda trädgårdarna och några lite mindre kända av senare datum. Boken är utformad som en serie resereportage, där författaren på ett personligt sätt förmedlar sina egna intryck, men också låter oss möta ägare, trädgårdsmästare och trädgårdshistoriker och deras berättelser. Boken har en lättöverskådlig indelning, tydliga kartor och innehåller värdefull praktisk information som underlättar trädgårdsresandet. Den lämpar sig både för att resa hemma i fåtöljen och som handbok inför den egna turen. Det stora formatet gör den svårare att ta med till Italien för den som inte är bilburen. En särskild eloge måste ges för de fantastiska bilderna. Vi uppskattar också att boken är fackgranskad.

Trädgården vid Drömmens – En glänta i skogen
Författare: Sten och Katarina Dunér
Foto: Olle Holm
Prisma

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla trädgårdsälskare.
Allmänt intryck: En lättläst och inspirerande bok om hur Sten och Katarina Dunér fann och utvecklade sin trädgård i Småland. Vi får följa med i tid och rum genom trädgården och det kan ge oss en vision av hur vår egen trädgård kan skapas. Boken om deras glänta i skogen kan bli din vägledare om du vill skapa en egen lustgård som omfattar allt från gräsmatta, köksträdgård, till kryddgård och dammar.
Med sina autentiska svartvita bilder, är den också historien om dem som ursprungligen slet på Skogshemmanet Drömmens.
Det välkända författarparet har haft den ömsinta fotografen Olle Holm som samarbetspartner även denna gång. Boken om Drömmens känns som en saga men den är verklighet.
En praktisk lustbok!

Vår trädgårdsbok
Författare: Christel Kvant, Inger Palmstierna m fl
Foto: författarna
Prisma

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som behöver råd, tips och idéer för sin trädgård.
Allmänt intryck: En så gott som heltäckande trädgårdsbok med både inspiration och handfasta odlingsråd. Boken har fem huvudavdelningar, våra trädgårdar, trädgårdens växter, trädgårdsrummet, nyttoträdgården och växtvård. Betoningen ligger på växterna med nästan 200 sidor växtbeskrivningar. Både huvudförfattarna och medförfattarna har gedigna
kunskaper inom sina specialområden som de beskriver på ett lättläst och sakligt sätt. Mycket kunskap i en tilltalande form. En ny bibel för trädgårdsälskaren.

Trädgårdens golv
Författare: Christina Ilminge
Prisma

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: En bok för alla de som har en markyta att planera till största nytta och glädje.
Allmänt intryck: En till formatet liten bok med förvånansvärt mycket innehåll. Koncentrerar sig främst på växtmaterial samt natursten. Bra och lättläst text, relevanta och tydliga bilder.
Författaren delger läsaren en del praktiska aspekter som inte kan läsas i plantskolekataloger. Boken tar inte upp alla marktäckande växter men ett gott urval är gjort för nordiska förhållanden. En bra litteraturlista som ger läsaren möjlighet till framtida fördjupningar. En långvarig och användbar bas-bok.

Trädgårdens vatten
Författare: Kerstin Engstrand och Anders Persson
Prisma

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: En bok för alla som skulle vilja ha men ännu inte har ljudet av vatten i sin trädgård.
Allmänt intryck: En god introduktion till vatten i trädgården, instruktioner hur man bör gå tillväga och vad man bör tänka på vid anläggande av olika former av vatten i trädgården. Olika aspekter av vatten behandlas och det är lätt att hitta tillbaka till olika avsnitt då strukturen är god.
En god första bok framför allt genom de tankerutor som finns inför en planering av en eventuell egen vattensamling, om barnsäkerhet, materialval och vattenkvalitet. De fotografier som finns med visar en mängd olika möjliga alternativ från den minsta tillfälliga vattensamling till baddammar, från klassiska anläggningar till mer humoristiska installationer.

Tre trädgårdar i Dalarna
Författare och fotograf: Christina Högardh-Ihr
Signum

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla med intresse för kultur och trädgård.
Allmänt intryck: En intressant skildring av tre fascinerande trädgårdar och människorna bakom dem.
Trädgårdarna är sinsemellan helt olika men växte alla fram under tidsepoken runt förra sekelskiftet. I de tre trädgårdarna träder tre kvinnor fram, som haft avgörande inflytande på anläggandet och skötseln. Karin Larsson på Lilla Hyttnäs i Sundborn, Ester Claesson hos Erik Axel och Gerda Karlfeldt på Sångs i Sjugare by och Hilda på Hildasholm som hon fått i morgongåva av sin man Axel Munthe. Ester Claesson var landets första kvinnliga trädgårdsarkitekt och den som stod för planeringen av Sångs efter Karlfeldts önskemål.
Boken varvar beskrivningar av trädgårdarna och deras framväxt och förändring till idag med inslag om upphovsmännens och kvinnornas liv och leverne. Intressant både som historiebok och trädgårdsbok. Vackra bilder, utförliga växtlistor och litteraturhänvisningar finns också med.

Hedersomnämnande utom tävlan

Människan och floran. Etnobiologi i Sverige del 2.
Författare: Flera olika författare har bidragit till verkets 59 tematiska uppsatser.
Wahlström & Widstrand

Stockholms Gartnersällskaps motivering:
Målgrupp: Alla som har intresse av eller är nyfikna på hur växter används och har använts genom tiderna.
En rad olika uppsatser med skiftande teman och angreppssätt tar upp hur människan nyttjat och utnyttjat växter under tidernas gång, från forntid till framtid, från skog och utmark till trädgård och fönsterbräda. Utmärkta bilder och illustrationer samt förnämliga källförteckningar. Bra layout och tryck. En gedigen och väl genomarbetad uppslagsbok för alla åldrar.