Årets Trädgårdsbok 2014

2014 satsade Gartnersällskapet på att  presentera all tillgänglig utgivning av  trädgårdstitlar för allmänheten på mässa Nordiska Trädgårdar i Stockholm, den 20-23 mars. Alla  inkomna trädgårdstitlar ställdes ut, och presenterades för mässbesökarna.

Nomineringar till Årets Trädgårdsbok 2014
Under Nordiska Trädgårdar nominerade fackmannajuryn 12 titlar till Årets Trädgårdsbok 2014. Tidigare har juryn nominerat och allmänheten röstat. 2014 nominerade fackmannajuryn, men vi valde att behålla konceptet ”Mest önskade trädgårdsbok”. Mässbesökare fick lägga en lottsedel på sin favoritbok.

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2014 gick till boken Arkitektens trädgård utgiven på Arena förlag.

Författaren Kenneth Kauppi och formgivaren Marja Pennanen samt representant för Bokförlaget Arena.

Juryns motivering:

I boken Arkitektens trädgård blir vi inbjudna till 19 personliga trädgårdar. Varje trädgård illustreras av en intressant berättelse kring platsen, vackert foto och originella planillustrationer.  I berättelserna får vi reda på hur arkitekterna har tänkt när de skapat sina trädgårdar. Boken visar vilken mångfald av förhållningssätt till trädgård, odling och arkitektur som finns även bland proffs. Att trädgårdarna är ganska väl spridda över landet och att det även givits utrymme för andra årstider än sommar är värt en särskild eloge.

Såväl foto som berättelser väcker tankar och ger inspiration som varje trädgårdsägare själv kan tillämpa i sin trädgård. Dessutom är boken vacker. En bok som ska ligga framme med matnyttigt innehåll!

På mässan Nordiska Trädgårdar 2014 blev denna titel även vald till ”Mest önskad trädgårdsbok” av besökare med intresse för trädgårdslitteratur.

Hedersomnämnande 2014

Gartnersällskapets fackmannajury har även tillkännagivit två hedersomnämnanden:

• Historiska trädgårdar: Att bevara ett föränderligt kulturarv. Maria Flinck. Förlag: Carlssons

Juryns motivering:
Detta är handboken som glömda och gömda trädgårdsmiljöer väntat på. Historiska trädgårdar i Sverige behöver uppvärderas och när kunskap och kompetens efterfrågas – finns nu äntligen denna utomordentliga trädgårdshistoriska handbok.

En fullständig handledning, för alla som vill gräva efter trädgårdshistorien i arkiven eller med trädgårdsarkeologens spade bland jordlager i överväxta trädgårdsanläggningar.
Likt en robust och pålitlig perenn, rekommenderas denna utomordentliga bok som studielitteratur för studenter, yrkesverksamma och för studiecirklar runt om i Sverige.
Nu sätter vi denna kompletta skrift i händerna på alla som vill bidra till att inventera, dokumentera och bevara det gröna kulturarvet!

• Nyttoväxter från hela världen.
Bente Eriksen, Åslög Dahl, Magnus Neuendorf, Kirsten Tind. Warne Förlag

Juryns motivering:
Ett praktverk i två tunga volymer av numera sällan skådat slag, av högsta kvalitet i allt från vetenskapligt underlag till formgivning och tryck. En gedigen men samtidigt lättillgänglig beskrivning av 400 nyttoväxter som i en eller annan form regelbundet förekommer i handeln i Norden. De flesta är ätliga, men en del är växter som används till andra ändamål. Alla växterna presenteras såväl i vackra och tydliga bilder som i grundliga beskrivningar av deras biologiska och kulturhistoriska förutsättningar, egenskaper och nutida användning.

Förutom att förmedla kunskap om växterna vill författarna väcka intresse för vår omvärld. Det gör de i hög grad i de inledande kapitlen om hur växter i alla tider har använts av Homo sapiens, varför vi blev jordbrukare, hur växter har domesticerats och förädlats, m.m. Alltsammans lika kunskapsspäckat som intresseväckande. Ett imponerande resultat av tio års arbete.

Trädgårdstitlar nominerades 2014

• Rätt ur jorden
Författare: Bella Linde, Lena Granfelt. Ordfront Förlag

Juryns motivering:
Författarna ger med denna bok ett bra stöd för den som funderar på att odla för självhushållning, oavsett hur långt man är beredd att gå och vilka resurser man har.

Boken har en bra balans mellan omfattning och innehåll och den ger mycket matnyttigt i ett behändigt format. Innehållet är inspirerande, informativt och användbart utan att vara detaljerat. Som handbok i självhushållning försvarar den sin plats hos den som vill veta vad man äter och hur man förvaltar jorden.

• Rosen: kärlek, konst, doft och botanik
Christina Högardh-Ihr, Lars-Åke Gustavsson. Norstedts

Juryns motivering:
Författarna har i denna vackra och innehållsmässigt breda bok, beskrivit en av människans mest älskade och omhuldade växter, rosen.  Boken är ovanlig ur den synvinkeln att den berättar rosens historia både rent botaniskt, historiskt och kulturellt.

Med sitt innehåll och sitt flytande språk kan boken läsas skönlitterärt, men även som ett komplement till de större uppslagsverk som getts ut om rosor i Sverige de senaste åren.
Utöver välskrivna historier om hängivna rosälskare bland förädlare, kungligheter och helt vanliga människor finns djupdykningar, exempelvis i rosens doft. Bilderna och illustrationerna gör boken än mer förförisk.

• Lökar & knölar – inspiration, skötsel, lexikon
Marie Hansson, Björn Hansson. Norstedts

Juryns motivering:
I sin serie om våra trädgårdsväxter tar Marie och Björn Hansson sig an lökar och knölar. Detta på ett lika exemplariskt sätt som i tidigare böcker i serien. Växterna presenteras med egenskaper, användning och skötsel. Boken beskriver med pedagogisk text och vackra bilder en ansenlig mängd olika sorter som är odlingsvärda för skandinaviska förhållanden. Med härdighetsangivelser för de olika sorterna.

En vacker, tydlig och konsekvent introduktion till lökarnas och knölarnas värld och deras många användnings-områden för att ytterligare utveckla sin trädgård.

• Trädgård i kruka
Annika Christensen, Ulrica Otterling. Norstedts

Juryns motivering:
En bildrik, inspirerande och övergripande bok om plantering i kruka. För hela landet – hela året. Boken utgår ifrån växterna där författarna går igenom olika sorters växter och träds lämplighet för plantering i kruka.

Vi får även idéer om placering av krukor som skapar rum. Och tips om färgval som skapar stämning. Handfasta råd om form, jord, bevattning och sortval gör detta till en övergripande instruktionsbok för nybörjaren. Men har mycket att ge även för den mer trädgårdskunnige. Passar till den lilla balkongen såväl som den större trädgården.

• Konsten att odla staden: Handbok i stadsodling
Sara Danielsson. Bokförlaget Arena

Juryns motivering:
På ett engagerande och uttömmande sätt har författaren tagit sig an ett ämne med stor aktualitet. Här finns handfasta tips och åtgärdslista för odling i våra bostadsområden bland annat. Här hittar man inspiration beroende på graden av engagemang; allt från gerillaodling till stadsjordbrukskooperativ. Boken behandlar även på ett förtjänstfullt sätt odlandets betydelse för att skapa ökad social sammanhållning och biologisk mångfald i våra stadsmiljöer.

Författaren ger intressanta exempel från hela världen. Boken kommer sannolikt att entusiasmera en ny generation odlare som inte själva behöver äga en trädgård. Allt levereras med en ton och i en form som andas sjuttiotal och gröna vågen – men i ett urbant sammanhang.

• Låt det spira: En trädgård för själen
Ellen Forsström , Angélique Ohlin. Ica Bokförlag

Juryns motivering:
En stämningsfull bok med ett språk som stundtals är poetiskt. Den har ett generöst format med fina bilder – något att djupdyka i för den romantiskt lagda trädgårdsskaparen som vill fånga in en trädgårds själ. En bok att leta ledtrådar i för att nå fram till en trädgårds subtilare delar som kan kittla ens innersta.

Besök och reflektioner i många olika trädgårdar med vida utblickar samt några trädgårdsägares personliga syn på sina trädgårdar leder i slutändan fram till lite handfastare råd i bokens sista kapitel. Där har de tidigare beskrivna storslagna vyerna skalats ner till de lite mer modesta storlekar som är vanligt på dagens tomter.

• Blommor!
Elisabeth Svalin Gunnarsson. Natur & Kultur

Juryns motivering:
En vacker och lustfylld bok som väcker nyfikenhet och breddar vår kunskap om blommor. Växtbeskrivningarna varvas på ett lättillgängligt sätt med kulturhistoriskt intressant material. Ett hundratal blommor presenteras med text, bild och odlingsinformation. Urvalet av växter och ämnesvalet i stort har ett stort personligt anslag. Författaren bjuder på inspirerande läsning med överraskande inslag, som exempelvis Shakespeares
blommor och blomman som politisk symbol. Boken berör även ängsblommor, blommor i vas och för balkong. Boken ger kunskap att se på blommor i en vidare bemärkelse.

• Rosor i norr
Leif Blomqvist. Förlag: Leif JM Blomqvist AB

Juryns motivering:
Författaren som är trädgårdsmästare och bosatt i Finland vill uppmärksamma att odlandet av rosor inte är förbehållet trädgårdsodlare i söder, utan är ett nöje som även kan delas av många långt norrut i Norden.

Det är en innehållsrik bok som ger handfasta råd om användningen av rotäkta sorter och hur plantering, gödsling, vintertäckning ska gå till för att lyckas i norr. I katalogdelen presenteras drygt 130 rosor där utgångspunkten är att rosorna ska klara minst zon V i Sverige och zon III i Finland. Boken är ett välkommet tillskott i den relativt begränsade litteratur som visar på möjligheten att skapa ett trädgårdsparadis på våra nordligare breddgrader.

• Det börjar alltid med ett frö: Trädgårdshistorier
Carita Nyström. Förlag: Scriptum

Juryns motivering:
Här möts vi av charmiga och kultur-historiskt intressanta
berättelser från trädgårdar i främst finländska Österbotten, också en och annan svensk avstickare.

Dessa trädgårdar har präglat författarens känsla för trädgårdskultur och trädgårds-odlande. Boken har ett lättsamt språk som flyter bra, fina bilder både foton och vackra akvareller som är förpackat i en ren och snygg layout i ett behändigt format. En extra knorr är de snörförsedda etiketterna som dyker upp här och var. För den som bor i vårt lands kallare delar finns en hel del inspiration till trädgårdsodlandet att hämta här. För oss andra är boken en trevlig, underhållande läsning.

• Guide till svensk landskapsarkitektur
Författare: Dan Hallemar, Anders Kling. Arkitektur Förlag

Juryns motivering:
Detta är den första svenska guiden till svensk landskapsarkitektur, med 200 kända objekt. En historisk resa från idag till 400 år tillbaka i tiden, till slottsparker, torg, stads-parker, bostadsmiljöer och beskrivna av 14 sakkunniga författare. Varje objekt är väl illustrerat i form av foton och ritningar.

En vägledande text om platsens tillkomst, innehåll och värde ger också besökaren ett viktigt innehåll till platsen. I slutet av boken finns en utmärkt historisk beskrivning av landskaps-arkitekturens historia från 1100- talet fram till idag. Trädgårdskonsten i Sverige har länge haft karaktären av import och dokumentationen följer de olika klassiska epokerna. Sammanställningen är varsamt illustrerad med tidstypiska objekt kopplade till den historiska ordningen.

• Hjälp, vi har fått en trädgård!
Erik Sidenbladh. Bonnier Fakta

Juryns motivering:
Boken är skriven för den som vill ha en vacker trädgård men inte ytterligare en arbetsgivare. En personlig vägledning utifrån författarens egna erfarenheter.

Boken bjuder på god läsning där man som nybliven trädgårdsägare, men även mångårig, får kunskap att förverkliga relevanta trädgårdsdrömmar och råg i ryggen att bromsa inför alltför krävande projekt. Man måste inte ha jordgubbar och grönsaksland, men kanske så småningom. Boken ger grundläggande kunskaper om odlande och trädgårdsskötsel: växtval, formgivning, redskap m.m. Boken har en fräsch formgivning och ett pedagogiskt bildval. En bok för den moderna människan med tusen järn i elden.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?
Kontakta Mariana Vodovosoff, E-post mariana.vodovosoff@gmail.com eller mobil 0707 – 95 35 29