Medlemskap

Enligt Stockholms Gartnersällskaps stadgar gäller:

”Till medlemmar av sällskapet kan inväljas yrkesutövare och studerande inom park- och trädgårdsområdet eller annan person som verkar för sällskapets ändamål.” Styrelsen föreslår inval av ny medlem, efter att skriftlig ansökan om medlemskap inlämnats till styrelsen. Inval sker på ordinarie medlemsmöte.

I dag representerar sällskapet över 200 medlemmarna och många olika yrkeskategorier inom park och trädgård.

Vill du bli medlem? Kontakta sällskapets ordförande Christian Brown eller någon annan i styrelsen.

 

Kommentarer inaktiverade.