Medlemskap

Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening som samlar yrkesutövare
inom trädgårdsbranschen sedan 1848.

Det är många olika yrkesgrupper representerade i sällskapet. När vi träffas ett antal gånger per år så delar vi erfarenheter och ökar vår kunskap genom intressanta föredrag, seminarier och spännande studiebesök i olika gröna rum och parker. Tack vare det stora nätverket så lyckas vi engagera många kunniga föreläsare och guider.

Sällskapets viktigaste uppgift är att verka för ökad kunskap om vår gröna miljö och att uppmuntra utbytet av kunskaper mellan olika yrkeskategorier.

Sällskapet har idag ca 200 medlemmar och vår matrikel är ett bra verktyg att få nya
kontakter. Som medlem av sällskapet kan yrkesutövare och studerande inom park-och
trädgårdsområdet eller annan person som verkar för sällskapet söka sig. Inval beslutas av styrelsen och meddelas på ordinarie medlemsmöte. Medlemsavgift per år är 350 kronor för 2021.

Välkommen att bli medlem du också!
Ansök via webbformuläret nedan eller mejla oss! E-post: info@gartnersallskapet.se