Medlemskap

Enligt Stockholms Gartnersällskaps stadgar gäller:

”Till medlemmar av sällskapet kan inväljas yrkesutövare och studerande inom park- och trädgårdsområdet eller annan person som verkar för sällskapets ändamål.” Styrelsen föreslår inval av ny medlem, efter att skriftlig ansökan om medlemskap inlämnats till styrelsen. Inval sker på ordinarie medlemsmöte.

I dag representerar sällskapet över 200 medlemmarna och många olika yrkeskategorier inom park och trädgård.

Medlemsavgift per år är 300 kronor för 2018.

Vill du bli medlem? Kontakta sällskapets ordförande Christian Brown eller någon annan i styrelsen.