Medlemskap

Enligt Stockholms Gartnersällskaps stadgar gäller:

”Till medlemmar av sällskapet kan inväljas yrkesutövare och studerande inom park- och trädgårdsområdet eller annan person som verkar för sällskapets ändamål.” Styrelsen föreslår inval av ny medlem, efter att skriftlig ansökan om medlemskap inlämnats till styrelsen. Inval sker på ordinarie medlemsmöte.

I dag representerar sällskapet över 200 medlemmarna och många olika yrkeskategorier inom park och trädgård.

• Medlemsavgift per år är 350 kronor för 2020.

• Vill du bli medlem? Ansök via webbformuläret nedan eller mejla oss!
E-post: info@gartnersallskapet.se