Björn Embrén tilldelats Gartnerfondens belöning för 2012

Trädgårdstekniker på Trafikkontoret i Stockholm har tilldelats Gartnerfondens belöning för 2012. Björn Embrén får utmärkelsen och ett pris på 10 000 kronor för ett framgångsrikt arbete med Stockholm Stads träd för en bättre överlevnad och prövning av nya arter till Sverige.

Belöningen utdelas med motiveringen:
För Björn Embréns stora och breda engagemang för stadens träd. Där Björn bidrar med sitt stora kunnande för trädens överlevnad och förnyelse i en utsatt miljö. Uppmärksamheten på Björns arbete är stort och hans visionära lärande om stadsträdens behov och villkor har lett till att nya metoder arbetats fram. Björn har i sitt arbete med växtbäddar, utifrån olika forskningsrön, utvecklat en fungerande konstruktion för växtbäddar i hårdgjorda ytor integrerat med infiltration av dagvatten och därmed lyckats skapa goda förutsättningar för stadsträdens etablering och framtida utveckling. Björn har också hämtat nya sorter till Sverige och därmed lyckats förnya det offentliga stadsrummet. Björn har också lyckats få med sig både politiker och media i sitt arbete för nyanläggande och skötsel av Stockholm Stads träd.

Läs mer om Gartnerfonden

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.