Sammanfattning av vårens utflykt till brandfälten i Västmanland och Engelsbergs bruk

Den 21 maj åkte Stockholms Gartnersällskap på en heldagsutflykt för att besöka Engelsbergs bruk samt de unika brandfälten i Västmanland. Brandfälten skapades av den största skogsbranden sedan 1950-talet. Branden bröt ut 31 juli 2014 och ödelade 13800 hektar skogsmark och orsakade stor ekonomisk skada och krävde ett människoliv.

I naturen skapar skogsbränder dock unika substrat, miljöer och ekosystem och förändrar väsentligt konkurrensen mellan olika arter. Det finns också arter som är direkt beroende av brand genom att denna ger förutsättningar för fröna att gro. Vissa nävor, som brandnäva ochsvedjenäva är specialiserade på skogsbrand, och även ett 40-tal insektsarter. Ytterligare ett 100-tal insektsarter gynnas av brand. Ett 50-tal svamparter bildar fruktkroppar enbart på nybränd mark. Delar av de branddrabbade markerna är nu ekopark och av stort intresse för ekologer och biologer.

Vid vårt besök kunde vi se hur bland annat lungmossa och tuvull redan återerövrat mark och hur livet nu återvänder med full kraft bland de svartbrända stammarna av forna träd.

Eftermiddagens besök på Engelsbergs bruk var även det mycket intressant och man kunde känna historiens vingslag när vi promenerade runt bland de imponerande byggnaderna och såg bland annat den gamla masugnsanläggningen. Sotiga stammarTuvullLungmossaMasugnPingstliljor

 

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.