Visning av växtvägg i Björns trädgård 31 augusti

Inte minst i stadens rum är vi helt beroende av träd och grönska som svalkar och renar, ett tema som får inleda Gartner-hösten som vi nu startar med ett besök vid Björns Trädgård på Söder­malm. Här har Stockholm stad låtit bygga en vertikal trädgård, en växtvägg, med en ny teknik skapad av företaget Butong. Väggen stod klar 2015.

Växtväggar är ett sätt att tillföra grönska till en allt mer förtätad stad. I vårt klimat finns få referensobjekt och kunska­pen behöver utvecklas. Om detta intressanta pilotprojekt kommer Lars Höglund från Butong och Johanna Wikander, Stockholms stad, att berätta. Kom och ta del av ett nytt och spännande stadsutvecklingsprojekt!

Tid: onsdag 31 augusti kl. 18.00

Plats: Björns Trädgård, vid restaurang Murasaki.

 Du tar dig enklast till platsen genom att åka kommunalt, tunnelbana till Medborgarplatsen, uppgång Björns trädgård. Samling vid tunnelbanans utgång i markplan.

Publicerat i Övrigt

Gartnerskål i sommarkväll med Lena Israelsson

Med en Stockholmskväll som visade sig från sin vackraste sida träffade Stockholms Gartnersällskap journalisten och trädgårdsförfattaren Lena Israelsson på vackra Mälarpaviljongen vid Norr Mälarstrand. Ett tjugotal personer kom och fick en intressant presentation av och med Lena som tilldelats Gartnerfondens utmärkelse 2015. Lena berättade om hur trädgårdsodling som hon vuxit upp med som barn kom att bli ett livslångt författarskap. Presentationen mynnade ut i ett intressant samtal om trädgårdsodling, förr , nu och i framtiden.

Efter Lenas presentation guidade Kristina Björk, ansvarig för Mälarpaviljongens flytande trädgårdar, runt sällskapets medlemmar bland doftande valeriana och frodiga rabarber.

Framåt sensommaren drar ett nytt trevligt aktivitetsprogram igång med utnämning av årets trädgårdsbok, föreläsningar och studiebesök.

Tills dess – Glad sommar !Mälarpaviljongen-Stockholm-aerial-view

Lena

MP

Publicerat i Övrigt

Sammanfattning av vårens utflykt till brandfälten i Västmanland och Engelsbergs bruk

Den 21 maj åkte Stockholms Gartnersällskap på en heldagsutflykt för att besöka Engelsbergs bruk samt de unika brandfälten i Västmanland. Brandfälten skapades av den största skogsbranden sedan 1950-talet. Branden bröt ut 31 juli 2014 och ödelade 13800 hektar skogsmark och orsakade stor ekonomisk skada och krävde ett människoliv.

I naturen skapar skogsbränder dock unika substrat, miljöer och ekosystem och förändrar väsentligt konkurrensen mellan olika arter. Det finns också arter som är direkt beroende av brand genom att denna ger förutsättningar för fröna att gro. Vissa nävor, som brandnäva ochsvedjenäva är specialiserade på skogsbrand, och även ett 40-tal insektsarter. Ytterligare ett 100-tal insektsarter gynnas av brand. Ett 50-tal svamparter bildar fruktkroppar enbart på nybränd mark. Delar av de branddrabbade markerna är nu ekopark och av stort intresse för ekologer och biologer.

Vid vårt besök kunde vi se hur bland annat lungmossa och tuvull redan återerövrat mark och hur livet nu återvänder med full kraft bland de svartbrända stammarna av forna träd.

Eftermiddagens besök på Engelsbergs bruk var även det mycket intressant och man kunde känna historiens vingslag när vi promenerade runt bland de imponerande byggnaderna och såg bland annat den gamla masugnsanläggningen. Sotiga stammarTuvullLungmossaMasugnPingstliljor

 

Publicerat i Övrigt

Lena Israelsson får Gartnerfondens belöning

8087b

Foto: Caroline Andersson

Gartnerfondens har beslutat att dela ut 2015 års belöning till Lena Israelsson. Lena är journalist och författare till en lång rad trädgårdsböcker och en av våra mest uppskattade trädgårdsprofiler. Särskilt stort är Lenas intresse att sprida kunskap om de ätliga växterna i trädgården.

Lena Israelsson får Gartnerfondens belöning med motiveringen:
Lena har mycket stor kunskap om trädgårdsodling och genom en mängd trädgårdsböcker och otaliga artiklar har hon förmedlat sina bästa odlingsråd. Nyfikenhet är en av Lenas egenskaper som driver henne att hitta nya infallsvinklar. Envishet är en annan som gör att hon prövar sig fram till de mest lyckosamma odlingarna. Lena belönas för att hon med sin stora kunskap och inspiration i kombination gör oss klokare och ökar vår lust att själva stoppa fingrarna i myllan.

Belöningen är 10.000 kronor och delas ut i samband med trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan, den 21 april 2016 klockan 13:55.

Gartnerfonden
Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd. Flera donationer utgör grunden i fonden. Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid representantmötet 1979 ändrades stadgarna och medger nu utdelandet av en belöning ” till förtjänt trädgårdsman eller -kvinna”.

För ytterligare information eller bilder kontakta: Jörgen Orback, ordf Gartnerfonden, jorgen.orback@tengbom.se. Tel: 08-412 53 90

Publicerat i Övrigt

Dags att betala årsavgiften!

Vi skickar ut inbetalningskort till alla medlemmar. Årsavgiften är 300 kr per år.  Glöm inte att skriva ditt namn, annars får vi inte reda på vem pengarna kommer ifrån!

Aktuella E-postadresser
Vet ni om att ni bytt e-postadress eller inte fått våra kallelser per e-post i höstas bör ni meddela oss den gällande adressen. Sänd ett meddelande till skattmästaren E-post: lennart.poppel@bredband.net

Publicerat i Övrigt