Kransbindning och fika med försmak av advent

Den 16 november bjuder Gartnersällskapet in sina medlemmar och anhöriga till en trevlig kväll då vi tillsammans med Trädgårdsmästare Christer Johansson binder varsin julkrans och gläntar på dörren in till advent.

Anmälningstiden till denna aktivitet har nu gått ut men är du intresserad av att deltaga nästa år på ett liknande evenemang eller har förslag på någon aktivitet som du vill att Stockholms Gartnersällskap ska anordna, skicka ett email till info@gartnersallskapet.se.

 

 

Publicerat i Övrigt

Välbesökt föredrag av Peter Korn

Onsdagen den 8 november höll Peter Korn föredrag för Gartnersällskapets medlemmar och inbjudna gäster. Föredraget hölls i Tengboms stora auditorium och intresset var stort. Närmare 90 personer hade anmält sig till föredraget.

Peter förmedlade kunskap om hur man skapar de bästa förutsättningarna för långlivade och vackra planteringar genom att ge växterna en miljö som efterliknar den miljö de ursprungligen kommer ifrån. Många gånger är det en miljö som är långt ifrån den tillverkade, torvberikade jord vi fyller växtbäddarna med.

 

Publicerat i Övrigt

Höstens kunskapsfördjupning 8 november – perenner med Peter Korn

Höstens fördjupande föredrag om perenner hålls av Peter Korn. Peter har under 20 år utvecklat sina egna odlingsmetoder för naturinspirerade planteringar. Han kommer att prata om hur man skapar lättskötta och varaktiga planteringar med utgångspunkt från växternas naturliga ståndort. I hans trädgård med tillhörande plantskola samsas en stor mängd växter i olika naturinspirerade planteringar. Med kunskaper från sin trädgård och plantskola samt ett antal olika växtresor runt om i världen genomför han anläggningsarbeten i privata och offentliga miljöer.

Peter besitter unik kunskap och föreläser regelbundet, både här hemma i Sverige och utomlands. Peter medverkade senast på den internationella perennakonferensen Urban Growth i Lund. Missa inte detta tillfälle att ta del av Peters kunskap.

Egentligen finns det inga svårodlade växter, bara väldigt svårskapade odlingsmiljöer.” – Peter Korn

Pris: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem. I priset ingår smörgås och kaffe/te. Plats: Tengboms Arkitektbyrå, Katarinavägen 15, stora föreläsningssalen. Förtäring serveras från klockan 17.00. Föreläsningen börjar 17.30 och beräknas pågå till cirka 19.30.

Betalning på plats. Anmäl dig senast den 31/10 till Anna-Karin Skoog via annak.skoog@ncc.se.

Publicerat i Övrigt

Höstens Gartnerskål med Göran Greider, författaren till Årets Trädgårdsbok 2017

Bokomslag ÅTB2017_bild2 Tisdagen den 10 oktober var vinnaren av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2017 inbjuden till Stockholms Gartnersällskap. Cirka 20 personer kom in från höstrusket till det ombonade biblioteksrummet hos puben Queens Head i centrala Stockholm. Under drygt en och en halv timme berättade Göran om sin bok, ”I trädgården hörs andra ekon” och gjorde intressanta reflektioner kring politik och världshändelser utifrån livet i en trädgård.

En och en halv timme försvann snabbt och efter att vi avtackat Göran valde flera av sällskapets medlemmar att stanna kvar, äta en god pubmiddag och samtala om växter, böcker och allt där i mellan.

 

Publicerat i Övrigt

Höstens första Gartneraktivitet, guidning av Norra Djurgårdsstaden

Gösta Olsson, Stockholm Stad,  guidade oss denna fredagsmorgon och berättade om tankarna och ambitionerna för Norra Djurgårdsstaden.

Detta är ett av Stockholms Stads miljöprofilområden och ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras här för 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser.

Engagerande och påläst tog han oss runt i den blå-gröna strukturen som tillkommit de senaste åren. Vi promenerade genom vida gränsstråk, generöst planterade för att snabbt få en fyllig växtlighet som underlättar skötseln av ytorna. Gösta berättade  om växtbäddarnas uppbyggnad med jordar inblandade med kol och pimpsten och hur ytvattnet leds ner i planteringarna. Vi fick redogörelser för hur dagvattenhanteringen har underjordiska buffertanläggningar och vi fick se dom ytliga vattenkanalerna som är omgärdade av fylliga planteringar. Breda gång- och cykelvägar knyter ihop äldre befintliga områden med de nybyggda och för att bevara spridningskorridorer och skapa mångfald har man valt att bevara stora gamla ekar. Här finns fina exempel på hur planeringen av bebyggelse får stå tillbaka för de gröna värdena.

Promenaden avslutades strax efter nio denna fina sensommarmorgon och vi var alla överens om att vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och vi går gärna fler promenader i detta intressanta område.

 

 

 

 

 

Publicerat i Övrigt