Höstens föreläsning onsdag 13 november

Kunskapsfördjupning – en kväll med Henrik Zetterlund, Göteborgs botaniska trädgård. 

Henrik Zetterlund, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård besöker oss och berättar om sina 45 år i växternas rike. Han delar med sig av sina erfarenheter från resorna i bland annat Kina, Kaukasus, Iran, Turkiet, Europa och Nordamerika. 

PLATS: KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) Drottninggatan 95.
TID: onsdag 13/11, kl 18:30
AVGIFT: 100 kr medlem, 150 kr för icke medlem, lättare förtäring ingår.
Anmälan senast söndag 10/11 till e-post 
info@gartnersallskapet.se

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Årets Trädgårdsbok 2019 – Bin och människor av Lotte Möller

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2019 har tilldelats – Bin och människor: Om bin och biskötare i religion revolution och evolution samt många andra bisaker av författaren Lotte Möller utgiven på Norstedts förlag.

Författaren Lotte Möller. Fotograf:Nille Leander

Fackmannajuryns motivering:
Vi har begåvats med en humanistisk och pedagogisk bok om varför våra trädgårdar, världen och vi som befolkar den behöver bina. Biskötare blir vi bara om vi lär oss att respektera bina. Kunskap om hur hittar du i denna vackra klokbok!
Följ bina under odlingsväxtåret och genom kulturhistorien. Det är en ynnest att få lära oss av gårdagen och flyga med bina in i framtiden. Följ bokens råd – ta hjälp av Lotte Möllers erfarenhet och be binas skyddshelgon Sankt Ambrosius om beskydd – så hjälps vi åt att göra en perenn miljöinsats för jordklotet!

Hedersomnämnande

Uppslagsverket Nordens Flora av Bo Mossberg och Lennart Stenberg utgiven på Bonnier Fakta mottog ett hedersomnämnande.


Lennart Stenberg motar diplom Bokmässan 2019 och blir gratulerad av moderator Gunnel Carlsson. Fotograf: Dan Abelin

Fackmannajuryns motivering:
En modern botanisk uppslagsbok för både amatörer och yrkesfolk. Växterna är presenterade efter blomväxternas faktiska släktskapsförhållanden baserat på evolutionens gång inom växtvärlden, vilket är ett helt nytt grepp. Floran är lättläst och innehåller nu nära 3600 arter, underarter och varieteter av både vilda, odlade och förvildade växter. Illustrationerna är fortfarande utsökta.

Övriga nominerade titlar 2019

Nedanstående trädgårdsböcker nominerades till utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2019.

  • Stadsodlingens historia: kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor
  • Naturligtvis! Biologisk mångfald i din trädgård
  • Flera fingrar gröna : 36 växter att odla i din trädgård
  • Stefans Lilla Svarta. Bokashi, biokol och bakterier
  • Hydroponisk odling. Köksträdgård utan jord 
  • Luktärt
  • Vårt gröna Stockholm, Parker, parklekar, promenader och konst
  • Träd i Malmö
  • Naturnära trädgård
Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Nominerade titlar till Årets Trädgårdsbok 2019

Nu har juryn för Sveriges äldsta trädgårdsförening beslutat vilka trädgårdsböcker som nomineras till utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2019. Gartnersällskapets fackmannajury har valt 11 titlar. På Bokmässan den 26 september i Göteborg tillkännages vinnaren.

Stadsodlingens historia: kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor
Författare: Ulrika Flodin Furås
Förlag: Votum Gullers Förlag


Filosofer, arkitekter, trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och politiker har genom historien arbetat hårt för en bättre livsmiljö till stadsbor. Ulrika Flodin Furås ger oss stadsodlingens historia som en del i samhällsbygget. Från vikingarnas korianderodling och romerska trädgårdar till de odlingslotter som skulle ge trångbodda arbetare nyttig mat och frisk luft. Här lyfts även dagens gemensamma odlingar, gerillaodlingar och skogsträdgårdar. Boken väcker frågan om vi glömmer behovet av det gröna i den pågående förtätningen av våra städer.


Naturligtvis! Biologisk mångfald i din trädgård
Författare: Justine Lagache
Utgiven av Naturskyddsföreningen, producerad i samarbete med Bonnier Fakta


Inte bara en bok för oss med trädgårdsintresse, utan en bok som bör läsas av alla! Justine Lagache visar vikten av biologisk mångfald, både i större och mindre skala. Inspirerande och lättläst visar hon att växter på innergårdar och balkonger spelar roll i våra städer. Att det är viktigt att bevara äldre träd och varför vi inte bör städa våra trädgårdar så noggrant. Boken bjuder på praktiska råd om hur du kan öka den biologiska mångfalden kring dig. Något som både du och djuren får nytta av.


Flera fingrar gröna : 36 växter att odla i din trädgård
Författare: Johannes Wätterbäck, Theres Lundén
Förlag: Bonnier Fakta

Har du undrat hur du ska odla quinoa i Sverige så får du svaret här. Johannes Wätterbäck och Theres Lundén ger tydliga tips på hur även du utan förkunskaper kan odla 36 ätbara grönsaker. Allt från melon till kailaan och sötpotatis. Vanliga problem tas upp och du får även råd inför tillagning. Författarna delar generöst med sig av sina tankar och erfarenheter, samtidigt som de ger mer generella odlingstips. Boken väcker odlingslust både för det vanliga och mer ovanliga.


Bin och människor. Om bin och biskötare i religion revolution och evolution samt många andra bisaker
Författare: Lotte Möller
Förlag: Norstedts

Vi har begåvats med en humanistisk och pedagogisk bok om varför våra trädgårdar, världen och vi som befolkar den behöver bina. Biskötare blir vi bara om vi lär oss att respektera bina. Kunskap om hur hittar du i denna vackra klokbok!
Följ bina under odlingsväxtåret och genom kulturhistorien. Det är en ynnest att få lära oss av gårdagen och flyga med bina in i framtiden. Följ bokens råd – ta hjälp av Lotte Möllers erfarenhet och be binas skyddshelgon Sankt Ambrosius om beskydd – så hjälps vi åt att göra en perenn miljöinsats för jordklotet!


Stefans Lilla Svarta. Bokashi, biokol och bakterier
Författare: Stefan Sundström
Förlag: Leopard förlag

På sitt övertygande, engagerande sätt skriver Stefan Sundström hur vi hemmaodlare kan göra världen bättre genom att bokashikompostera, tillföra näringen till odlingsjorden och förbättra den med biokol. Hur bakterierna styr våra liv och hur vi mår bättre av att odla med dem i stället för att försöka motverka dem.
Boksidornas svärta i en vacker formgivning helt i samklang med text och uppfriskande trädgårdsnya bilder förstärker bokens innehåll. Genom sidor som färgade av biokol blir vi övertygade om att den lilla svarta alltid är rätt.


Hydroponisk odling. Köksträdgård utan jord
Författare: Niklas Hjelm
Förlag: Norstedts

För alla som vill odla utan jord/substrat. Författaren reder ut begrepp och ger inblick i olika vattenbaserade odlingssystem. Här finner du tekniska tips för att bygga egna system. Praktiska råd, baserad på författarens egna erfarenheter och gedigna kunskap om vad som fungerar och varför, hjälper dig i din egen odling. Lättläst och generöst illustrerad. En vattenodlares första bibel.


Luktärt
Författare: Cecilia Wingård
Förlag: Blomstersafari


Luktärten är en växt som för några år sedan förknippades med äldre tanter och ansågs dammigt otrendig. Men så kom Cecilia Wingård in på den svenska trädgårdsscenen. Hon odlade luktärtor, höll föredrag om luktärtor, sålde luktärtor. Allt med enorm kraft och entusiasm. Nu har hon också skrivit en bok om luktärtor. Och precis som allt annat Cecilia gjort är även denna bok välgjord, inspirerande och väcker en enorm lust att odla. Handfasta odlingsråd, intressanta historier och underbart vackra bilder. Cecilia skriver så medryckande att till och med en skäggig skogshuggare får lust att odla luktärtor. Boken luktärt är så rätt.


Vårt gröna Stockholm, Parker, parklekar, promenader och konst
Författare: Bengt Edlund
Förlag: Stockholmia

Det är med stor förväntan och nyfikenhet vi tar oss an Bengt Edlunds inbjudande skildring av Stockholms parker. Det är en parkhistorisk skildring med ett brett anslag som imponerar. Boken beskriver Stockholms parkers historia, från 1600-talet till idag. Spännande är att få följa fyra olika stadsträdgårdsmästare från 1869 fram till 1971.
Även organisationens utveckling fram till idag beskrivs. Störst utrymme ägnas en genomgång av parker, allmänna platser och friområden, stadsdel för stadsdel. Boken utgör ett viktigt kunskapsunderlag för yrkesverksamma, samtidigt som den är en ovärderlig guide för en intresserad allmänhet.


Träd i Malmö
Författare: Gunnar Ericson, Patrick Bellan, Camilla Anderson
Förlag: Kira förlag

Träd i Malmö är ett praktfullt verk över Malmös rikedom av träd och om stadens målmedvetna strävan för att förvalta och vårda detta bestånd. Boken gör en tydlig genomgång över vad man kan finna längs stadens alléer, parker och torg. Skildringarna varierar mellan generella beskrivningar till att se träden som unika individer. Den tillhörande kartguiden till stadens träd — och med förslag till trädpromenader — ger en ytterligare spännande dimension. En värdefull läsning för alltifrån den intresserade Malmöbon till den tillreste trädgårdsentusiasten.Träd i Malmö ger inspiration till vidare läsning och lust att ge sig ut med kartguiden i högsta hugg.


Naturnära trädgård
Författare: Anna-Lena Haraldsson
Förlag: GML-förlag

Boken ger inspiration och praktiska råd om hur man kan berika och utveckla naturtomten i riktning mot trädgård. Den utgår från en rad tänkbara miljöer och ger exempel på hur man med genomtänkta växtval och genom att väl utnyttja platsen kan få en trädgårdslund, blomsteräng eller ett stenparti att fint infogas i omgivningen.
En jordnära bok med saklig kunskap kring växter, skötsel och plantering. Texten är berättande, resonerande på ett trevligt och lättillgängligt sätt, register och källhänvisningar ett plus.


Nordens flora
Författare: Bo Mossberg och Lennart Stenberg
Förlag: Bonnier fakta

En modern botanisk uppslagsbok för både amatörer och yrkesfolk. Växterna är presenterade efter blomväxternas faktiska släktskapsförhållanden baserat på evolutionens gång inom växtvärlden, vilket är ett helt nytt grepp. Floran är lättläst och innehåller nu nära 3600 arter, underarter och varieteter av både vilda, odlade och förvildade växter. Illustrationerna är fortfarande utsökta.

Kontakt för utmärkelsen Årets Trädgårdsbok

Mariana Vodovosoff
Mobil: 0707-95 35 29,
E-post: mariana.vodovosoff@gmail.com


Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Dags att boka Gartnersällskapets sommarutflykt till Dalarna!

Den 29 juni så bär det iväg på en heldagsutflykt till Dalarna för Gartnersällskapets medlemmar. Vi kommer bland annat att besöka Puttmyra Skogsträdgård utanför Stjärnsund där vi får en guidad visning. Det är en permakultur- och mångfaldsträdgård som skapats av författarna till Årets trädgårdsbok 2018 – ”Skogsträdgården”. 

Huvudsyftet med Puttmyra Skogsträdgård är att utforska skogsträdgårdsodling för svenskt klimat. Odlingarna omfattar 200 arter träd, buskar och klängväxter och cirka 150 arter örtartade växter. Här har man även en liten plantskola för ätliga fleråriga växter.

Efter Puttmyra åker vi till Stabergs krog vid Stabergs barockträdgård. Efter lunchen åker vi sedan vidare till Kniva handelsträdgård som drivs av André Strömholm, trädgårdsmästare och kulturmiljöspecialist och Andreas Graveleij, trädgårdsmästare och blomsterdekoratör. Deras bok ”Odlarliv på Kniva” nominerades till Årets trädgårdsbok 2018. Vår buss kommer att avgå kl 07:00 från Klarabergsviadukten vid Stockholms central (World Trade Center) och vi beräknar att vara tillbaka i Stockholm cirka klockan 19:00.

Vi har räknat på ett pris för 20 deltagare och prislappen hamnar mellan 550-600 kr. Då ingår lunchen i Staberg.

För att säkra din plats bör du anmäla dig snarast på info@gartnersallskapet.se. 1 juni är sista anmälningsdag till denna fantastiska resa.

Om du undrar över något får du gärna kontakta:

Bettan Andersson 070 6676245 eller  Gustaf Lindqvist 070 731 19 79

Varmt välkommen med din anmälan!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Exklusiv kvällsguidning 14 maj för sällskapets medlemmar i Eskilsparken och Peter Korns naturnära lökplanteringar i Haninge kommun

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm. 2017 anlitades Peter Korn för att tillsammans med kommunens trädgårdsmästare och parkavdelning anlägga lökplanteringar som skulle skapa uppmärksamhet. Tulpanfestivalen 2018 blev en stor succé och blev mycket omskrivet i media.

Samtidigt som parkavdelningen vill skapa ”snackisar” och generera ”likes” för kommunens parker, så arbetar man mer lågmält med en förändring av växtmaterialet i parkerna. Gartnersällskapets medlemmar är exklusivt inbjudna till en vårkväll den 14 maj med personal från Haninges parkavdelning. Vi får höra om parkavdelningens arbete och ges en guidad promenad i Eskilsparken och Peter Korns naturnära lökplanteringar. Ta tillfället till att få intressant information och att njuta av mängder med vackra vårblommor.

Anmälan senast 3 maj till info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-606 84 95 (Petra).
De som anmält sig bjuds på kaffe/smörgås.

Tid: tisdag 14/5 kl 18.00 – 20.00

Plats: Kulturhuset, Poseidons Torg (pendeltågstation Handen)

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar